Almen förekommer både vilt samt i parker och alléer. Virket är starkt och har mörk vacker ådring.  På senare år har stora bestånd av alm dukat under för almsjuka.

 

Denna alm har vuxit i alléen på Strandvägen i centrala Stockholm. Just detta träd växte i slutet av den östra delen som gränsar till Diplomatstaden. Då trädet angreps av almsjuka blev det tvunget att tas ner. Det vackra träet finns nu kvar som minne och kan nu pryda din telefon.

ALM

499,00 krPris