BARK_2020_Material_BANNER.jpg

SVENSKT HYGGESFRITT VIRKE

Vi erbjuder mobilskal bearbetade ur 100% svenskt lövträ. Skogen och dess fantastiska möjligheter är vår inspiration.  Varje skal är unikt - välj mellan olika träslag, mönstring och färger.

Grunden för vår företagsidé är att skapa en nyttoprodukt och tillverka den ur ett förnybart och lokalproducerat material. För att bidra till att bevara skogens ekosystem har vi valt att jobba med Plockhugget. En organisation som ”plockhugger” (varsamt avverkning för att skapa gläntor istället för att kalhugga) och som uppmuntrar till att ställa om gran- och tallplanteringar till mångfaldsrika skogar. På så vis bevaras många fler växtarter, trädslag, insekter, svampar och djur. Att ”plockhugga” bidrar även till att binda stora mängder koldioxid i både växter och jord, nu när vi behöver det som mest för att sakta av klimatförändringen. 

TRÄDET SOM BLEV DITT SKAL

Björkskog.jpg
DSC-1199.jpg

med ett hyggesfritt

skal

Bevara vårat

EKOSYSTEM

Då allt vårt trä är spårbart kan du här läsa mer om var just träet till ditt skal har vuxit. 

ASK_kub.jpg

HÄR VÄXTE DIN

 ASK

 Ask (Fraxinus excelsior) är ett stort lövträd i familjen syrenväxter. Trädet är omtalat för att deras löv slår ut sist av alla (inhemska) lövträd på våren. Denna ask har vuxit i ett skogsparti i Vingåker i Södermanland. Det gamla askträdet fälldes för att ge plats åt ny föryngring av lövträd. Det vackra virket finns nu kvar som minne och pryder din telefon.

alm_lång.jpg

ALM

HÄR VÄXTE DIN

Denna mångåriga alm har vuxit vid Skånska Gruvan på kungliga Djurgården i Stockholm. Då trädet angreps av almsjuka var det tvungen att tas ner. Efter att ha stämt av med Djurgårdsförvaltningen fick vi rädda en del virke. Skansen Bygg har hjälp till med att såga upp virket till plankor. Det vackra virket finns nu kvar som minne och pryder din telefon.

Bjork_kub.jpg
BARK_2020_Produktbild_Skal_Cherry2_WEB.j
 

 BJÖRK

HÄR VÄXTE DIN

Denna björk, ca 150 år gammal, har vuxit i Ulla Klebergs trädgård i Stjärnsund i Dalarna.  Trädet har varit älskat och prytt gården. Då det var stor risk att det 30 m höga trädet skulle knäckas togs det ner. Kvar står nu en högstubbe  för den biologiska mångfaldens skull. Det vackra virket finns nu kvar som minne och pryder din telefon.

HÄR VÄXTE DITT

KÖRSBÄR

Körsbärets (Prunus) mörka, vackra ådring gör att träet ibland kallats för ”svensk teak”. Virket till ditt skal kommer från en liten gård i trakterna kring byn Stallarp på det småländska höglandet. Trädet växte på en betesmark och fälldes för att det stod i vägen för framkomligheten. Det vackra virket finns nu kvar som minne och pryder din telefon.