top of page
Miljövänliga mobilskal tillverkade av svensk spillved

SVENSKT HYGGESFRITT VIRKE

Vi erbjuder mobilskal bearbetade ur 100% svenskt lövträ - en helt fossilfri råvara. Den svenska naturen och dess möjligheter är vår inspiration. Varje skal är unikt och du väljer mellan olika träslag, där varje träslag har sin egen mönstring och färg.

Grunden för vår företagsidé är att skapa en nyttoprodukt tillverkad ur ett förnybart och lokalproducerat material. Det mesta av vårt virke kommer från sveriges många park- och grönområden. Många almar måste t.ex. fällas då de blivit angripna av almsjukan. Träd kan också tas ned på grund av ålder, då de kan riskera att falla och orsaka skada. Dessa fällda träd kommer sällan till använding och vi är stolta över att kunna ta tillvara en del av denna spillved.

Vi köper också virke från smågårdar som ”plockhugger”. Det innebär varsam avverkning för att skapa gläntor istället för att kalhugga. På så vis bevaras många fler växtarter, trädslag, insekter, svampar och djur.

TRÄDET SOM BLEV DITT SKAL

Dessa fyra träslag arbetar vi med på Bark Sweden. Alla är svenska lövträd men har sin egen starka karaktär. 

Mobilskal tillverkade av träslaget ask
iPhone 12 mini asit.jpg

 ASK

Ask (Fraxinus excelsior) är ett stort lövträd i
familjen syrenväxter. Trädet är omtalat för att dess löv slår ut sist av alla svenska lövträd på våren. Denna ask har vuxit i byn Skede på Småländska Höglandet. Det gamla trädet växte i en trädgård men fick tas ner då det fanns en risk för att det skulle knäckas och skada en byggnad. Kärnvirket på gamla askar kallas ibland för olivask då det har likheter med olivträ. Ask är hårt och segt och användes ofta förr till yxskaft.

 

Mobilskal tillverkade av träslaget alm
alm_lång.jpg

ALM

Denna alm har vuxit i alléen på anrika

Strandvägen i centrala Stockholm. Just detta

träd växte i slutet av den östra delen av gatan

som gränsar till Diplomatstaden. Då trädet

angreps av almsjuka blev det tvunget att tas ner.
Alm har en bred mörk kärna vilket ger
virket vacker karaktär. 

Mobilskal tillverkade av träslaget björk
fairphone 3 birch.jpg

 BJÖRK

Denna björk, ca 150 år gammal, har vuxit i Ulla Klebergs trädgård i Stjärnsund i Dalarna.  Trädet har varit älskat och prytt gården. Då det var stor risk att det 30 m höga trädet skulle knäckas togs det ner. Kvar står nu en högstubbe  för den biologiska mångfaldens skull. Det vackra virket finns nu kvar som minne och pryder din telefon.

Mobilskal tillverkade av träslaget körsbär
noname-1.jpg

KÖRSBÄR

Körsbärets (Prunus) karaktäristiska,
vackra ådring gör att träet ibland kallas för
”svensk teak”. Virket till ditt skal kommer
från ett litet skogsparti i Åkeslund i stadsdelen
Bromma i Stockholm. Trädet fälldes då man
gallrade kring en gammal ek som behövde mer
plats för att växa.

bottom of page